Tuesday 23 May 2017

சுங்கை சிப்புட் இந்தியர் இயக்கத்தின் அன்னையர் தின விழா

சுங்கை சிப்புட் இந்தியர் இயக்கத்தின்
 அன்னையர் தின விழா


சுங்கை சிப்புட்-
சுங்கை சிப்புட் இந்தியர் இயக்கத்தின் அன்னையர் தின விழா அண்மையில் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது.

இச்சங்கத்தின் உறுப்பினர்களின் தாய்மார்களை சிறப்பிக்கும் வகையில் கொண்டாடப்பட்ட இந்த நிகழ்வில் சங்க உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

இச்சங்கத்தின் ஆண்டு நிகழ்வுகளில் அன்னையர் தின ஒரு சிறப்பான நிகழ்வாக கொண்டாடப்படுகிறது. ஏனெனில் தாயாரின் சிறப்புகளை எடுத்துரைக்கும் வகையில் அமையப்பெற்றுள்ள இந்நாளின் தாய்மார்களை கெளரவிப்பதை கடமையாகக் கொண்டுள்ளோம் என சங்கத்தின் தலைவர் வீ.சின்னராஜு தெரிவித்தார்.இந்நிகழ்வில் சங்கத்தின் உறுப்பினர்களும் அவர்களின் தாய்மார்களும் கலந்து கொண்டனர்.

No comments:

Post a Comment